Exkluzivní starožitnosti

Mohou to být zcela rozličné předměty ať už užitného, dekorativního či uměleckého charakteru, nebo i sběratelsky ojedinělé unikáty a umělecké skvosty. Všechny tyto druhy exkluzivních starožitností, měly a mají jedno společné. Po generace je vlastní a užívají nároční a schopní lidé se vztahem k historii, kultuře a reprezentaci. Není tedy náhoda, že tyto hodnotné předměty byly převážně určeny pro náročnou šlechtu, vyšší duchovenstvo, průmyslníky, movité podnikatele a měšťanstvo.

Zobrazuji všech 27 výsledků