Lučice a okolí

Zvonice ze 16. století

Dřevěná zvonice

Tuto unikátní dřevěnou zvonici není možné přehlédnout, když pojedete k nám. Stojí naproti areálu Lučického mlýna za hřbitovní zdí. Je jedinou solitérní podchodnou zvonicí v Čechách. Stavba má velmi vyžilé trámy a zajímavé schody, pro které stojí za to podejít pod nízkou střechou a prohlédnout si, co nám zde stáří mistři zanechali.