Před a po

Knížecí reliéf – PŘED A PO

prispevky 4

Starožitný knížecí erbovní reliéf, datovaný 1717

Tento silný a těžký litinový odlitek sloužil jako reprezentativní ozdoba vnitřní stěny historického krbu. Deska sloužila nejen jako dekorace, ale i k ochraně teplem namáhané zadní zdi krbu a k tepelnému odrazu horkého vzduchu směrem do místnosti. Reliéf je šlechtickým erbem se dvěma zrcadlově umístěnými orly, pomyslně vynášejícími kruhový štít s heraldickými rodovými znaky. Ty byly nezvykle vloženy do tvaru kulatého starověkého štítu, což mělo nejspíše podpořit dojem starobylosti rodu. Pod tímto erbem vidíme zavěšený řád zlatého rouna. Tímto nejvyšším Habsburským oceněním se mohly pochlubit pouze zcela výjimečné osobnosti. Avšak nejdůležitějším vypovídajícím znamením je šlechtická koruna, která tuto erbovní desku doslova korunuje. Hloubka rámovaného obloukového reliéfu je asi dva cm od základní plochy. Levá strana je působením žáru lehce prohnutá a asi deset cm od kraje vidíme lehkou vnitřní prasklinu, vzniklou též od dlouhodobého působení ohně. Reliéf je po pečlivém a nenásilném vyčištění a přeleštění. Povrch je napuštěn ochranným voskem. Výjimečně kvalitní a originální předmět dokládající vysokou úroveň šlechtického interiéru. Erbovní deska je vhodná pro muzejní nebo sběratelské využití, poslouží i jako výjimečný předmět z historie slévárenství. Krásná dekorace historického interiéru.