Starožitnosti

Sochař a všestranný umělec LADISLAV ŠALOUN

Ladislav Šaloun

Zcela originální dílo z počátku 20. století, nese jasně čitelné rysy a tvarosloví našeho nejplodnějšího a nejuznávanějšího výtvarníka. Ladislav Jan Šaloun nejprve studoval na Reynierově kreslířské škole, dále roku 1889-1891 studoval sochařství u Tomáše Seidana a Bohuslava Schnircha. Velmi ho inspirovala díla Josefa Václava Myslbeka. Následně ho okouzlila secese, zejména po setkání v Praze se samotným…více se dočtete zde.